25. marec - Deň počatého dieťaťa

Celoslovenskou osvetovou kampaňou 25. marec Deň počatého dieťaťa chceme vzbudiť vo verejnom priestore povedomie o tom, že je ľudský život darom, ktorý začína počatím, a nosením bielej stužky vyjadriť pozitívny postoj k ochrane života.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať a šíriť osvetu ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Váš príspevok využijeme na našu činnosť, advokáciu a projekty konkrétnej pomoci.

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Projekt Zachráňme životy pomáha tehotným ženám, matkám, ich deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácií. Funguje na princípe adopcie ženy alebo rodiny, ktorú darca finančne podporuje počas tehotenstva a po narodení dieťatka. Okrem toho Zachráňme životy zabezpečujú aj materiálnu pomoc a sociálne, psychologické či právne poradenstvo pre tieto ženy a rodiny.

Sieť pomoci sieťuje jednotlivcov a organizácie a vytvára kontaktné body na celom Slovensku s cieľom posilňovať medzigeneračné vzťahy, eliminovať chudobu a sociálne vylúčenie rodín, pomáhať obetiam trestných činov a poskytovať poradenstvo a konkrétnu pomoc v bežných a krízových situáciách. Zameriava sa na sociálne vylúčené, diskriminované či marginalizované skupiny a ľudí.

Centrum konkrétnej pomoci Femina, Snina a Prešov pomáhajú rodinám v núdzi, ktorým poskytujú finančnú a materiálnu pomoc a sprevádzajú ich, aby sa po náročnej životnej situácií dokázali opäť postaviť na vlastné nohy. Operujú na východe Slovenska, kde po vypuknutí vojny taktiež pomáhali v prvej línii na hraniciach. Aktuálne riešia nárast chudoby a ľudí bez domova ako výsledok energetickej krízy.

INFORMAČNÉ KAMPANE

https://sviecka.forumzivota.sk/                 

https://25marec.sk/

Fórum života je zakladateľom alebo spoluzakladateľom neziskových organizácií, ktoré už vyleteli z hniezda a teraz fungujú samostatne:

----------------------
Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformou viac ako päťdesiatich organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.